Hoppa till sidans innehåll

Mål och riktlinjer


Mål och Riktlinjer

för Domnarvets Brottarklubb

 

Välkommen till Domnarvets Brottarklubb!!

 

Vi erbjuder Dig, tid tillsammans med andra ungdomar i vår klubb.

Här finns plats för alla som kan acceptera vår idé om hur verksamheten ska bedrivas.

Vi strävar efter att Du ska må bra och vill ge Dig möjlighet att få träna, tävla och umgås med kamrater precis så länge Du själv har lust.

 

Domnarvets BK försöker utforma sin verksamhet, så att Du kan utvecklas både fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Du får uppleva en trygg och social gemenskap i Domnarvets BK. Vi umgås med och respekterar varandra.

Samhörigheten i klubben gör vår träningslokal till en given samlingsplats för alla gammal som ung, pojke som flicka oavsett hudfärg, etnisk tillhörighet eller funktionshindrad.

 

Domnarvets BK:s uppfostringsmiljö med en genomtänkt verksamhet ska på ett positivt sätt påverka våra attityder och värderingar. Vi ska stötta varandra i motgång och glädjas åt var och ens framgång.

 

Vi tar avstånd från användande av tobak, alkohol och andra för kroppen skadliga droger. Vi stärker vår trivsel med att vårda vår träningslokal, omklädningsrum och allmänna utrymmen.

Vid resor till träningar, och samling inför tävlingar strävar vi att de som bor nära och som går eller cyklar, använder sig av reflexer och cykelhjälm. Vi samåker med bil till tävlingar och strävar efter att ha minst tre personer i fordonet. Säkerhetsbältet ska alltid användas även vid bussresor där bälten finns.

 

Vår klubb kännetecknas av:

 

• Respekt

• Jämställdhet

• Bra kamratskap

• Positiv anda

• Vårdande

 

Vår träningsverksamhet består av lek, träning och tävling.

För barn från 6 år till 10 år har vi lekinriktad verksamhet.

För barn från (8 -12 år) försöker vi tillgodose en allsidig idrottsutveckling och här finns inslag av mer brottningsträning och nybörjartävlingar. Brottarens prestationsförbättring och tävlingsresultat granskas och värderas för nya utvecklande och spännande utmaningar.

 

 

Stimulans

Du ska inspireras att testa gränser, vidga ramar, prestera mera och stimuleras att tillsammans med dina kamrater uppnå nya mål.

 

Talangutveckling

Beroende på brottares utveckling så startar från ca 13 års ålder en successiv "elitsatsning". Vissa ungdomar har talang och vilja att satsa helhjärtat på brottning medan andra fortsätter sitt idrottande för gemenskapen och lustupplevelsens skull. Då krävs en differentiering för att tillfredsställa enskilda brottares behov.

I samförstånd med aktuella ledare kan en duktig brottare få "flytta upp" för att under en tid träna och eventuellt tävla i större sammanhang. Denna åtgärd är inte statisk. Brottares ambition kan variera över tid och skiftande utvecklingstakt gör det omöjligt att bedöma en individs framtidsmöjligheter.

 

 

Klubbens huvudsakliga inkomstkällor är:

• Medlemsavgifter.

• Kommunala och statliga bidrag.

• Stöd från olika sponsorer.

• Diverse försäljningar.

 • · Träningsläger.

 

Brottare

Domnarvets BK vill förmedla ett budskap om ansvar, hänsyn och respekt, och goda vanor.

Vår förhoppning är att Du genom denna fostran ska lära Dig uppträda på ett korrekt sätt inte minst när Du representerar vår klubb vid tävlingar, uppvisningar mm.

Domnarvets BK ser positivt på om du som äldre brottare vill bli ledare, styrelseledamot, domare eller annan funktionär innan eller efter att du avslutar din aktiva karriär.

 

Som medlem i Domnarvets BK erbjuder vi Dig bland annat:

Delta i träning, tävling och social samvaro.

Utbildning om Du vill bli ledare, domare etc.

Deltagande i aktiviteter anordnade av supporterkommittén

 

 

Goda råd vid träning:

 • Meddela alltid Din ledare, när Du är förhindrad att komma till träning eller samling

inför tävling.

 • Var redo för träning i rätt tid.
 • Lyssna på Din ledare
 • Visa respekt för ledare
 • Gör alltid Ditt bästa.
 • Var en just kompis.
 • Duscha och byt om i omklädningsrummet tillsammans med Dina kamrater.
 • Förbjudet med läskedrycksflaskor (glas) i omklädningsrummet.
 • Ta hem träningskläder och handduk

 

Goda råd vid tävling:

• Brottas för att det är roligt!

• Tävla för att vinna - men inte till varje pris.

• Hjälp dina kompisar genom att heja på dem när vi tävlar.

• Protestera inte mot domslut.

• Tacka alltid domare och motståndare efter match.

 

 

Goda råd vid skada och sjukdom:

• Om du har en skada som kräver behandling - avstå från träning och tävling!

• Om Du har feber - avstå från träning och tävling!

 

Goda råd på fritiden tänk på att:

• Vårda själv Din brottningsutrustning.

• Skapa sunda kostvanor

• Undvik snus, tobak, alkohol och andra droger, som sätter ner Din prestationsförmåga

och inte hör ihop med idrott.

• Behandla Dina kamrater så som Du själv vill bli behandlad.

 

Domnarvets BK önskar Dig

LYCKA TILL i vår idrottsgemenskap och lovar Dig många oförglömliga minnen både på och utanför mattan tillsammans med Dina brottningskamrater.

 

 

Ledare inom DBK

Ledarna ska känna ansvar för att alla som söker sig till vår klubb ska trivas både socialt och sportsligt.

De har inställningen att ju tidigare vi kan lära våra barn grunderna inom och omkring brottningen desto större är möjligheterna att vi får fram välutbildade och motiverade brottare och människor.

 

 

Ledarna planerar sin verksamhet så att våra barn och ungdomar utan stress kan utvecklas till harmoniska, skickliga brottare.

 

Lek och glädje skapar ett livslångt brottningsintresse

 

Domnarvets BK:s ledare

• erbjuds god utbildning.

• har ansvarar för sin fortbildning som ledare

• är föredömen för brottarna,

• talar med barn och ungdomarna som tränar så de förstår.

• berömmer istället för att klandra.

• visar respekt för sin adept

• förstår att se till varje barn/ungdom lika värde

• tar vara på sin adepts goda egenskaper och hjälper dem med deras brister.

• visar vid instruktion hellre än pratar.

• föregår med gott uppträdande mot motståndare, domare och andra funktionärer

• betonar fördelarna med ett drogfritt liv och påtalar vikten av att sköta sin hygien

  vid träning och tävling.

 

Domnarvets BK:s ungdomsledare har åtagit sig ett ideellt uppdrag. Ledarna avsätter delar

av sin fritid för planering, träningar, tävlingar, möten, administration mm.

 

Föräldrar

Som förälder vill vi att Du engagerar Dig i Ditt barns brottningsintresse. Du upptäcker snart att det är oerhört stimulerande att delta i gemenskapen kring vår verksamhet. Kanske finner Du också en arbetsuppgift, som passar Dig och som samtidigt kan hjälpa klubben.

 

Goda råd till förälder

 • Var positiv till Ditt barns idrottande.
 • Du får gärna vara med på träningarna.
 • Sitt och titta på träningarna. Kaffe finns att köpa för 5 kr
 • Stötta och heja fram Ditt barn vid tävling.
 • Uppmuntra och stöd Din pojke/flicka - även när det går trögt. Hetsa aldrig!
 • Låt ledaren "coacha".
 • Hjälp till att hålla tider.
 • Låt pojken/flickan sköta sin omklädning själv.
 • Delta aktivt i klubben - transporter vid träning, tävlingar, föräldramöten mm.
 • Baka till klubbens "fika", till tävlingar eller andra sammankomster, detta ger inkomster till vår klubb och hjälper våra brottare.
 • "Funktionärstjänst" vid våra träningsläger, 2-3 gånger per år.
 • Städa vår träningshall och gemensamma utrymmen. Hjälp våra brottare att vårda vår lokal.
 • Försäljning av diverse inkomstbringande saker.
 • Kom med förslag på idéer om att få in pengar till klubbkassan.

 

 

Domnarvets BK:s målsättning med ungdomsbrottningen

 

Du ska som ungdomsbrottare:

 

 • kunna vara koncentrerad vid träning för att skapa bästa möjlighet till inlärning
 • kunna vara koncentrerad vid tävling så bästa möjlighet till bra placering uppnås.
 • kunna förstå och delta i taktiska resonemang.
 • kunna behärska brottningens regler.

 

Domnarvets Brottarklubb

Styrelsen

Det finns inget album kopplat till denna sida.

 

Karta till klubben "Klicka här

Dok1 

 

 

 

 

  

Bild-2

Bild-4

Bild-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Domnarvets BK - Brottning
Norra Gyllegatan 18A
78435 Borlänge

Besöksadress:
Teknikergatan 1 (Kampsportens Hus)
78170 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0739649411
E-post: kontakt@domnarvetsbk...